over mezelf

Mijn naam is Charlotte Bohncke en ik ben onder andere afgestudeerd als zwemdocent, sportdocent en psychomotorisch therapeut. Naast dat ik werkzaam ben bij ZieMij werk ik als psychomotorisch therapeut in de open- en gesloten Jeugdzorg Horizon te Harreveld. Mijn praktijk ZieMij Arnhem heb ik opgericht omdat ik het idee had om hiermee goed aan te kunnen aansluiten bij kinderen, jongeren en ouders. Het geeft mij veel voldoening om kinderen en jongeren handvatten aan te bieden welke hun helpen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Het begeleiden van dit proces door middel van begeleiding, training of psychomotorische therapie is voor mij een inspirerende uitdaging, waar ik mij op een betrokken manier voor inzet.

 
 Begeleiding 
Begeleiding richt zich voornamelijk op het verbeteren van het functioneren in een gezonde dagstructuur. Samen met het kind of de jongere en zijn systeem (ouders, leerkracht) bedenken we oplossingen om de situatie te verbeteren. Wij helpen hen om de situatie te analyseren, haalbare doelen te formuleren en een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren.

 


Training
Een training richt zich op een specifieke hulpvraag of probleemgebied. Vaak is een training gericht op het versterken van ontspanning, beweging, sociale vaardigheden, groepsinteracties of samenwerking.

 


Psychomotorische therapie (PMT)
PMT is er voor kinderen en jongeren die om welke reden dan ook vastlopen in het dagelijks leven. Bij de PMT leren zij meer over zichzelf. Zij ontdekken hoe ze beter kunnen omgaan met hun probleem. Niet alleen door te praten, maar vooral door veel te doen en te ervaren. Op die wijze worden sociale- en emotionele vaardigheden ontwikkeld en versterkt, zodat kinderen en jongeren weer zelfstandig verder kunnen.


Wilt u meer te weten te komen over mijn praktijk ZieMij Arnhem kijk dan op de website www.ziemijnederland.nl/arnhem en wellicht kunnen wij binnenkort eens met elkaar kennismaken.