praktische informatie

website
www.orgyd-kindergroen.org

email
yvon.schuler@planet.nl
info@orgyd.nl

Locatie jongencoaching
Wagnerlaan 67
6815 AD Arnhem
026-3512733

Locatie kindercoaching, kindertherapie
Landerij de Park
De Park 12
6661 NW Elst
06-51231903

lidmaatschap
Vereniging voor Integraal Therapeuten      
Beroepsvereniging voor Onderwijskundigen en Pedagogen   

Beroepsvereniging voor Groene Zorg      www.groene-zorg.nl